Mevzuat

AP Değerlendirme Rehberi
KF Akış Şeması 27/01/2015
KF Hastası İzleyen Merkezler...27/01/2015
KF Resmi Yazı ve Kan Alımında Dikkat Edilecek Noktalar 27/01/2015
Ter Testi Merkezleri 27/01/2015
0 Yaş Yaralanma Kontrol Kriterleri 20/05/2016 
1-4 Yaş Yaralanma Kontrol Kriterleri 20/05/2016 
Acil Obstetrik Bakım (AOB) Eylem Planı 20/05/2016 
Acil Obstetrik Bakım (AOB) Sevk Haritası 20/05/2016 
Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi 20/05/2016 
Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi 20/05/2016 
AOB Sektörlerarası aktivite Planı 20/05/2016 
BE Akış Şeması 20/05/2016 
Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım Yönetim Rehberleri Genelgesi 20/05/2016 
FKÜ Akış Şeması 20/05/2016 
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi 20/05/2016 
Gebelere D Vitamini Destek Programı Akış Şeması 20/05/2016 
Gebelere D Vitamini Destek Programı Rehberi 20/05/2016 
Gebelere Demir Destek Programı Uygulaması Akış Çizelgesi 20/05/2016 
Gebelere Demir Destek Programı Uygulaması Rehberi (YENİ) 20/05/2016 
KHT Akış Şeması 20/05/2016 
Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 20/05/2016 
Pediatrik Beslenme ve Metabolizma klinikleri 20/05/2016 
Pediatrik Endokrinoloji Uzmanları Danışman Listesi 20/05/2016 
Riskli Gebelikler Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi 20/05/2016 
Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi 20/05/2016 
Görme Taraması "Görme Taraması Ulusal Rehberi" 15/12/2015 
Görme Taraması Programı Üst Yazı 15/12/2015 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Düşük Yönetimi Rehberi
Evliliğe Sağlıklı Başlangıç Dokümanı
Evlilik Öncesi  Danışmanlık Rehberi
Evlilik Öncesi Danışmanlık Genelgesi
Doğum Sonu Bakım Rehberi 28.08.2014
Bebek Ölüm Genelgesi
Dogum Öncesi Bakim 30/01/2014
Dogum Sonu Bakim  30/01/2014
Riskli  Gebelik  Yonetim  Rehberi  01/02/2014
Ölüm Bildirim Listesi (ÖBS) Genelge 
GKD Akış Şeması  20/05/2016 
Gebelere D Vitamini Destek Programı Genelgesi
Gebelere Demir Destek Programı Genelgesi
Yenidoğan Metabolik Hastalıklar Taraması 20/05/2016 
AOB Genelge 20/05/2016 
AOYB Rehber 20/05/2016 
Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi
Yenidoğan İşitme Taraması Programı Genelgesi..02/10/2014
İşitme Taraması Rehberi..02/10/2014
İşitme Taraması Bilgi Klavuzu...02/10.2014
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi
Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri...17.09.2015
Fenilketonüri (FKU) nasıl bir hastalıktır? 
Konjenital Hipotiroidi (KHT) nasıl bir hastalıktır? 20/052016 
Biyotinidaz Eksikliği (BE) nasıl bir hastalıktır? 20/05/2016 
Neden anne sütü vermeliyim  Bebeğim ne zamana kadar anne sütü almalı 20/05/2016 
Yenidoğan tarama programında hangi hastalıklar taranmaktadır 20/05/2016 
Yenidoğan tarama programının amacı nedir Neden bebeğimin topuğundan kan alınıyor 20/05/2016