Mevzuat

1.5.5395 Çocuk Koruma Kanunu
1.5.6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
2014-2 Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri Genelgesi
5395 ÇKK Tedbir Kararlarının Uygulanması Hk Yönetmelik
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge (2014)