Kronik Hastalıklar,Yaşlı Sağlığı ve Özür. Birimi

Görevleri

 1. Bakanlıktan gelen emirler doğrultusunda Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
 2. Bakanlıktan gelen emirler doğrultusunda sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 3. GARD (Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı) ile ilgili kurul toplantılarını organize etmek (Katılacak kişileri tespit etmek, toplantının yerini, tarihini belirlemek ve kurulda görüşülecek konuları tespit etmek ve kurulun onayına sunmak)
 4. Dünya Astım Günü ve Dünya KOAH Günü kapsamında yapılacak etkinleri planlamak, afiş ve broşürlerin hazırlanmasını ve çoğaltılmasını sağlamak ve hazırlanan programın hayata geçirilmesini sağlamak,
 5. Birimimizle ilgili konularda (Astım, KOAH, Organ Bağışı vb. gibi) halka verilecek eğitimlerin planlarını yapmak , uygulamaya konulmasını sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek,
 6. Organ Bağışı ile ilgili yapılacak faaliyetleri organize etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak.
 7. Birimimizle ilgili konularda(Astım, KOAH vb. gibi) kurum içi ve kurum dışında çalışan kişilere, halka, okullarda bulunan öğrencilere halk eğitimleri vermek.
 8. Bakanlıktan gelen emirler doğrultusunda sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 9. Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
 10. Birimimizle ilgili rutin işleri yürütmek (GARD çalışmaları, yazışmaları yapmak ve gelen emirler doğrultusunda hareket etmek.
 11. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.