Satınalma Birimi

Görevleri

  1. Mal ve hizmet alımlarında, yapım-onarım işlerinde İhale ve Doğrudan Temin ile satınalma işleri yapmak.
  2. Satınalma işlemlerini 4734 -4735 ve 5018 sayılı kanunlar ve bunlara bağlı mevzuatlara uygun şekilde yürütmek.
  3. Gerektiğinde avans açma işlemlerini gerçekleştirmek
  4. Mal ve Hizmet alımlarında, gerekli olan yaklaşık maliyet komisyonunun oluşturulmasını sağlamak ve gerekli piyasa araştırmalarını yapmak.
  5. Müdürlüğümüze bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerini en hızlı şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları sürdürmek.
  6. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak