Kamu Hizmet Standartları

 

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

 

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi   
Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi 
   
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi  
Bulaşıcı Hastalıklar Çevre Sağlığı birimi 
   
Destek Hizmetleri Şubesi  
Destek Hizmetleri Birimi
   
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi  
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
   
Sivil Savunma seferberlik Hizmetleri   
Sivil Savunma Sefarberlik Hizmetleri Birimi 
   
Araştırma Birimi  
Araştırma Birimi 
   
Halk Sağlığı Laboratuvarı  
Halk Sağlığı Laboratuvarı Birimi
   
Merkez TSM ASM 'ler   
Cumhuriyet ASM
Taşmescid ASM
Dr Refik Saydam ASM
Aksu ASM
Zübeyde Hanım ASM
Kırkevler ASM
Esentepe ASM
Emirkara Tekin ASM
Merkez TSM
   
İlçe TSM ASM 'ler   
Atkaracalar TSM ASM 
Çerkeş TSM ASM 
Eldivan TSM ASM 
Ilgaz TSM ASM 
Kızılırmak TSM ASM 
Korgun TSM ASM 
Kurşunlu TSM ASM 
Orta TSM ASM 
Şabanözü TSM ASM 
Yapraklı TSM ASM 
Bayramören TSM ASM 
   
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Besitlestirme 2011-37 Genelgesi
Denetim Formu
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik