Dökümanlar

4982 Sayılı Kanun
4982 Sayılı Yönetmelik
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler İçin)
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler İçin)
Disiplin Ceza 124-136_madde
Disiplin Cezalarının Affı İle İlgili Genelege
Disiplin Evrakı
Önemli bilgiler
Tck 657 ye göre karşılıkları
Disiplin Raporu
İfade Tutanağı (Hakkında Soruşturma Yapılan)
Muhbir-Müşteki
Tanık İfade Tutanağı
Yeminli Yazman