Evde Sağlık Koordinasyon Birimi

Görevleri

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ:

     Sağlık Bakanlığı, çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında hizmet vermek amacıyla 01.02.2010 tarihinden itibaren Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasını başlatmıştır. Sağlık Müdürlüğümüzde ilimizde uygulamaya hızlı bir şekilde geçmiş  olup öncelikle Hizmet yönetimi ve birimler arası iletişimi sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde uygun görülmüş bir mekanda, özel telefon hattı bulunan, telefonla yada doğrudan başvuruların karşılandığı, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlayan ve aynı zamanda hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilendiren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezini kurmuştur.Koordinasyon Merkezi kısa bir süre içinde  Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimini oluşturmuştur. Sonraki çalışmalarda da  Çerkeş Devlet Hastanesi ve Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde  Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri oluşturulmuştur. Vizyonu, İhtiyaç sahibi hastalarımıza kendi ev ortamlarında yaygın, güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak olan birimlerimiz aktif olarak çalışmaktadır.

EVDE SAĞLIK NEDİR?

     Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.                                                                                  

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

  1. -Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek.
  2. -Hasta tedavisinin takibini yapmak
  3. -Sosyal ve psikolojik destek sağlamak

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

  1. Son dönem kanser hastaları
  2. Kas Hastaları
  3. Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi    olması gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi  karşılayamayan bireyler(Alzhmer,demans,felç vb.gibi..) evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
  4. Yatağa bağımlı olmayan,herhengi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar  bu hizmetten faydalanmamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

     Müdürlüğümüz Evde Sağlık Hizmetleri  Koordinasyon Merkezine, telefonla yada direk

     Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine direk yada telefonlaToplum Sağlığı Merkezlerine ve Aile Hekimliklerine direk  müracaat edilerek başvuru yapılabilir.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIR?

     Telefonla yada doğrudan yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş  hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi,yara pansumanları,hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye,alt bezi  ve  tedaviye yardımcı olabilecek  diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

  •  Hizmet mesai saatlerinde randevu  sistemiyle  verilmektedir.   
 
  •  Hastalarımız  ACİL Durumlarda  112 Hızır Acil Hizmetlerini  aramalı
 

İRTİBAT TELEFONLARI:

Koordinasyon Merkezi         0 376  -212 0 777   -  213 1061/1020 Dahili
Türkiye Geneli                           444 3833(444 EVDE) ücretsiz hattı  
Eposta                                      evdesaglikhizm@gmail.com
Çankırı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi   0 376 212 4173
Çerkeş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi   0 376 766 1671/124 Dahili
Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 0376 213 0033