Merkezi Displin İşleri Birimi

Görevleri

  1. Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
  2. Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
  3. Memurların yargılanması ile ilgili  mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
  4. İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
  5. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.