Aile Hekimliği Gelir Tahakkuk Birimi

Görevleri

A-    Aile Hekimliği Taşınmazın ve Demirbaş Malzeme Kiralama İşlemleri İle İlgili Görevler.

 1. Aile Hekimine verilen Taşınmazın ve Demirbaş Malzeme Kira Sözleşmesi yapılması.
 2. Taşınmaz ve Demirbaş Malzeme Kira Sözleşmesi 1 (Bir) yılı dolan Aile Hekimine ÜFE Oranında artış yapılması.
 3. Taşınmaz ve Demirbaş Malzemeye ait Aile Hekimlerinden Kesilmesi gereken  Kira ve Cari Gider  bedellerinin Maaş Mutemetliğine bildirilmesi.
 4. Taşınmaz ve Demirbaş Malzemeye ait Aile Hekimlerinden Kesilmesi gereken  Kira ve Cari Gider  bedellerinin Döner Sermaye Saymanlığına bildirilmesi.
 5. Taşınmaz ve Demirbaş Malzemeye ait Aile Hekimi bilgi ve kira bedellerinin TDMS ( Tek Düzen Muhasebe Sistemi)’ne giriş ve iptal işlemlerinin yapılması.
 6. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından istenildiğinde   Aile Hekimliği Kira Bilgi Formunun düzenlenerek bildirilmesi.

B-    Faturalandırma İle İlgili Görevler.

 1. Aile Hekimleri Tetkik faturalarının kesilmesi.
 2. Su Analiz faturalarının kesilerek ilgili kurumlara gönderilmesi.
 3. Stok fazlası İlaç- Sarf Malzemesi bedelli devir faturalarının kesilerek bildirilmesi.
 4. Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Sağlık Kurumları hizmet detaylarının TSİM’e transferi ve icmallerinin alınması.
 5. Hesap grupları icmallerinin Saymanlığa bildirilmesi.
 6. Kesilen Su Analiz faturalarının alacak takibi.