Tahakkuk Birimi

Görevleri

  1. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı görevli personellerin Yurt içi görev yolluklarını düzenler.
  2. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı görevli personellerin  Sürekli Görev yolluklarını düzenler.
  3. Emekli olacakların Emekli yolluklarını hazırlar.
  4. Müdürün vermiş olduğu görevleri yapmak.