Ambar Birimi

Görevleri

 1. Müdürlüğümüze ait Taşınırların MKYS programında Kayıtlarını tutmak.
 2. Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçlarının tespitini yaparak Satınalma birimine bildirmek,
 3. İhtiyaç fazlası olan sarf malzemeleri İhtiyaç fazlası olarak bildirmek
 4. Ambarda bulunan malzemelerin birimlerin talepleri halinde Taşınır İşlem Fişi ile çıkışlarını yapmak,
 5. Müdürlüğümüz bünyesindeki TKKY'lerinin görevlendirilmeleri veya ayrılmalarını Halk Sağlığı Kurumuna bildirmek.
 6. Taşınır Kontrol Yetkililerine program şifrelerini vermek, ve kayıtlarını tutmak.
 7. MKYS sistemindeki aksaklıkları ve sorunları Halk Sağlığı Kurum Başkanlığına ileterek çözümlenmesini sağlamak,
 8. Taşınır Mallarla ilgili İş ve İşlemlerin Bildirimini yapmak,
 9. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Eğitim işlemlerini yapmak,
 10. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Taşınırları Kayıttan düşme işlemlerini sağlamak,
 11. Taşınır Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi İşlemlerini yapmak.
 12. Miyadı dolmuş malzemeler ile kullanılamaz durumunda olanların Hek işlemini yapmak,
 13. Amirinin verdiği diğer görevleri yapmak.
 14. Üst birim amirinin verdiği diğer görevleri yapmak.