İzin Birimi

Görevleri

  1. İldeki Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak
  2. Personelin İl,İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak,kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamı sağlamak, izlemek, ileriye yönelik planlamalar yapmak
  3. Aile Hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek
  4. Aile Hekimliğine yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak
  5. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
  6. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek
  7. Personel kayıtlarını sürekli güncelemek,ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak
  8. Kurum emirlerini yerine getirmek,ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak
  9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak