Aile Sağlığı Merkezi

Görevleri

Bilindiği gibi, aile hekimi, aile hekimliği ile ilgili düzenlemelere yer veren mevzuatın tamamında;

“Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabip” olarak tanımlanmıştır.

Aile hekimlerinin görevleri ise, Aile Hekimliği Pilot Kanun’u uyarınca çıkarılan Yönetmeliklerde düzenlenmiştir. 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde, aile hekiminin görevlerine yer verilmiştir.