Bilgi Güvenliği Formu


Yetkisiz Giriş
Yazılım Arızası
Virüs/Solucan/Trojan
Web Sitesinin Hack Edilmesi
Tehdit E-Posta Bombandırmanı
Copyright Usülsüzlüğü
Fraud/Spam
Müstehcen veya Çirkin Mesaj Gelmesi
Güvenlik Açıklarından Faydalanma
Diğer